Selasa, 30 Mac 2010

Kepentingan Kreativiti dalam pembelajaran PSV

1. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, pengetahuan
menegenai tahap-tahap perkembangan kreativiti penting kerana dapat membantu
pendidik seni merancang pelajaran dan aktiviti secara tersusun dan berkesan.
2. Dalam melaksanakan pembelajaran khususnya sangat memerlukan kreativiti guru
bukan sahaja dalam penghasilan karya.
3. Kreativiti dapat menjelaskan eksperesi diri sendiri, dan ianya juga melibatkan
usaha,gigih dan masa.
4. Kreativiti juga dapat membantu pelajar dalam mengembangkan aspek kreativiti
mereka, kreativiti dapat dilihat melalui aktiviti dan projek dalam PSV
kerana mengutamakan proses berbanding dengan hasil akhir PSV.
5. Kreativiti juga penting kerana ianya merupakan satu cabang komunikasi
untuk tujuan komunikasi melalui mesej yang tersirat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan